Partners

Bellidic is een beroepsorganisatie die groothandelaars en fabrikanten in de wereld van de elektrotechniek samenbrengt met als missie het normaliseren en vergemakkelijken van de elektronische uitwisseling van informatie tussen de leden.

http://www.bellidic.be

Eloya - Unie van Elektriciens

http://eloya.be/nl/ontvangst/

European Union of Electrical Wholesalers.

http://www.euew.org/

Belgische confederatie van de groothandel.

http://www.fedigro.be/

Federatie voor de elektrosector

https://www.nelectra.be/home

Volta is dé koepelorganisatie waar 3 dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector hun krachten bundelen in één organisatiestructuur om zo een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Vormelek, Tecnolec en FBZ worden bestuurd door de sociale partners van de elektrotechnische sector. Daarin zijn zowel de werkgeversfederaties van de elektrotechnische sector (Eloya, Fedelec, FEE & Nelectra) als de werknemersorganisaties (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea & MWB-FGTB) vertegenwoordigd.

https://www.volta-org.be/nl

Techlink maakt deel uit van de Confederatie Bouw, dit is de grootste federatie voor de bouwsector in België. Samen met deze koepelorganisatie vertegenwoordigen we uw bedrijf op lokaal, gewestelijk, nationaal én Europees niveau. Techlink is daarnaast ook actief in heel wat organisaties binnen de installatie- en de bouwsector. We linken verschillende stakeholders met elkaar. Technici, fabrikanten, scholen en andere invloedrijke stemmen komen via Techlink onderling in contact.

http://www.techlink.be

Verklaring over cookies