Over Fedibel

Fedibel is de federatie van de groothandelaars in elektrotechnisch materiaal in België. De voornaamste opdracht van Fedibel is de verdediging van de beroepsbelangen van de groothandelaar in elektrotechnisch materiaal.

Historiek Missie Raad van bestuur Leden Deontologische code Vertegenwoordiging

Verklaring over cookies